© U L T R A M A R I N
nl Barentszzee   naar de Nederlandse zeevaarder Willem Barentsz genoemd randmeer van de Atlantische Oceaan, resp. de Noordelijke IJszee, gelegen ten noorden van Noorwegen en het Europese gedeelte van Rusland. Hij grenst in het westen aan de Noorse Zee, en in het noorden aan de Groenlandzee, in het oosten aan de Karische Zee, vanwaar hij door het eiland Nova Zembla wordt gescheiden. De Noorse eilandengroep Spitsbergen en het tot Rusland behorende Frans-Jozef Land markeren de grens van de Noordelijke Ijszee. De Witte Zee vormt de zuidwestelijke uitloper van de Barentszee.
de Barents-See nach dem niederländischen Seefahrer Willem Barentsz benanntes Randmeer des Atlantik bzw. des Nordpolarmeers, nördlich von Norwegen und des europäischen Teils Rußlands gelegen. Es grenzt im Westen an das Europäische Nordmeer, im Norden an die Grönlandsee, im Osten an die Karasee von der es durch die Insel Novaja Semlja getrennt wird. Die norwegische Inselgruppe von Svalbard (Spitzbergen) und das zu Rußland gehörende Franz-Josef Land (Semlja Franza Iossifa) markieren die Grenze zum Nordpolarmeer. Das Weiße Meer bildet den südwestlichen Ausläufer der Barentssee.
Durch den Golfstrom sind viele Häfen an der Barentssee ganzjährig eisfrei.
en Barents Sea marginal sea of the Atlantic and the Arctic Ocean, respectively, named after the Dutch seafarer Willem Barentsz. It is situated north of the Scandinavian peninsula and the European part of Russia. To the west it is bordering the Norwegian Sea, to the north the Greenland Sea, to the east the Kara Sea, separated by the Island of Novaya Semlya. Spitzbergen and the archipelago of Franz-Josef Land mark the northern limit towards the Arctic Ocean. The White Sea is its south-western extension.
fr mer de Barents  
es mar de Barents  
it mare di Barents  
dk Barentshavet      
se Barents hav