© U L T R A M A R I N
nl Beaufortzee   naar de Ierse hydrograaf en Britse admiraal Francis Beaufort genoemd oostelijke randzee van de Noordelijke IJszee, die in het zuiden aan de kust van Noord-Alaska en Yukon grenst, en in het oosten aan de Canadese, uit talrtijke eilanden bestaande Northwest Territories. Westwaarts gaat de Beaufortzee over in de Tsjoektsjenzee. Zijn dieptste punt is meer dan 4500 m. De bodem is rijk aan grondstoffen.
de Beaufortsee nach dem irischen Hydrographen und britischen Admiral Francis Beaufort benanntes östliches Randmeer des Nordpolarmeers, das im Süden an die Küste von Nordalaska und Yukon, im Osten an die kanadischen, aus zahlreichen Inseln bestehenden Northwest-Territories grenzt. Nach Westen geht die Beaufortsee über in die Tschuktschensee. Sie ist an ihrer tiefsten Stelle über 4500 m tief. Ihr Boden gilt als sehr rohstoffreich.
en Beaufort Sea a marginal sea of the eastern Arctic Ocean bordering to Alaska and Yukon to the south and to the Canadian Northwest Territories to the east, named after the Irish hydrographer and British admiral Sir Francis Beaufort. To the west the Beaufort Sea connecte with the Chukchi Sea. Its deepest point measures more than 4.500 m. Its bottom is supposed to be rich in natural resources, in particular gas and petroleum.
fr mer de Beaufort  
es mar de Beaufort  
it mare di Beaufort  
dk Beauforthavet      
se Beauforthavet