© U L T R A M A R I N
nl branding
breken der golven
branden der golven
  golven die ontstaan bij het opkomen van wind uit zee, ofwanneer deze oplopen tegen duinvorming aan de kust of andere kunstmatige hindernissen. De branding zet in zodra de hoogte van de golven ten opzichte van de diepte van het water in het golfdal zich verhoudt als 3:4 tot 4:5. Daarbij breken de reeds tot spitse vormen opgestuwde golfkammen en veroorzaken de beweging van grote massa's water richting kust.
de Brandung deformierte Wellen, die beim Auflaufen von Windsee oder Dünung gegen die Küste oder künstliche Hindernisse entstehen. Sie setzt i.a. ein, sobald sich die Wellenhöhe zur Wassertiefe im Wellental wie 3:4 bis 4:5 verhält. Dabei brechen die bereits bis zu spitzen Formen aufgestellten Wellenkämme über und bewirken einen Wassermassentransport in Richtung auf die Küste.
en breaking of waves
surf
rebound of the sea
deformed waves which are generated when the wind drives the sea against the shore or an artificial obstacle. Surf occurs if the ratio of wave height to water depth is between about 3:5 to 4:5 and the pointed wave crests topple over so that the water masses are carried in the direction of the coast.
fr le déferlement des vagues  
es ruptura de las olas
rotura de olas
rompientes
     
it frangente      
dk brådsø      
se brottsjö