© U L T R A M A R I N
nl kaai
kade+
  beschoeide of gemetselde (bijna) rechtop staande oeverstrook, wal, walkant langs een vaarwater of haven waaraan schepen kunnen meren, laden en/of lossen. Tevens wordt het daarlangs lopende terrein ook kade genoemd. De oeverdam of kadewal kan van baksteen, bazaltsteen, gewapend beton, hardhout of door een stalen damwand gevormd zijn; in moderne havens waar schepen met grote diepgang langszij moeten kunnen komen, kan deze kadewal tot meer dan 15m onder de wateroppervlakte doorlopen. De kadewal moet, om beschadiging van schepen te voorkomen, beschoeid zijn door zachter materiaal, meestal houten palen of balken, die verticaal tegen de wal staan, in de bodem geheid. Dikwijls worden bovendien nog horizontale balken aangebracht. Deze palen en balken worden door stalen beugels in de kadewal verankerd en vormen samen de beschoeiing of de remming. Soms zijn ook nog door korte kettingen vastgehouden drijvende balken aangebracht die voorkomen dat de schepen te dicht bij de kadewal komen. Indien de kademuur tot hoog boven de wateroppervlakte komt of kan komen (tij-havens), worden ijzeren ringen of andere bevestigingspunten aangebracht om kleine schepen, lichters of sleepboten gelegenheid te geven hun trossen aan te bevestigen. Bovendien worden dan of regelmatige afstanden stalen ladders tegen de wal aangebracht om het mogelijk te maken van of aan boord te komen.
de Kai+
Kaje
permante, befestigte Einrichtung in Form einer Mauer, eines Holz- oder Stahlfachwerks mit Auflage, einer Betonkonstruktion o.ä., in einem Hafen oder entlang einem Ufer mit Einrichtungen zum Festmachen von Schiffen (Poller, Haltekreuze, Leitern, Treppen), an der ein Schiff anlegen und ggf. Laden und Löschen kann.
en quay+
wharf+
a permanent solid or frame work structure - a wall, concrete truss, timber or steel frame work, etc. - in a port or as part of an embankment with mooring facilities for ships;
fr quai+ section verticale ou inclinée du bord de l'eau renforcée avec des pierres ou construites en béton et convenant au transbordement à terr
es muelle      
it banchina      
dk kaj
bolværk
     
se kaj      
    +