© U L T R A M A R I N
nl kameel   uit twee delen bestaande caisson, gebruikt om zwaarbeladen schepen ca 1,5m te lichten waardoor ze over het ondiepe Pampus van de Zuiderzee de haven van Amsterdam konden bereiken. De kameel werd uitgevonden in 1688 door de Amsterdammer Meeuwis Meendertz. Bakker. Hij bestond uit twee afzonderlijke houten caissons waarvan de binnenkant de negatiefvorm van een scheepsromp had. De caissons waren verdeeld in waterdichte kamers die konden worden gevuld door inlaten. De bijna geheel gezonken caissons werden aan weerszijden van het schip geplaatst en door middel van cabels aan elkaar bevestigd. Daarna werden de kamers leeggepompt, waardoor het schip gelicht werd. Het geheel van schip en kamelen kon dan voorzichtig onder eigen zeil de ondiepte passeren, of werd door waterschepen naar diep vaarwater gesleept. Kamelen bleven in gebruik tot 1824 het Noordhollands Kanaal werd geopend.  
de Kamel
Ponton oder ähnlicher Schwimmkörper, der zu beiden Seiten eines Schiffs festgemacht, dieses über ein flaches Gewässer hinwegträgt;
en camel a large hollow steel float secured to a ship to elevate and float it across a shallow area;
fr chameau
raz d'accostage
ponton débordeur
 
es camello      
it cammello      
dk kameel      
se kamel      
J.Vos: Een linieschip wordt naar diep vaarwater versleept, staande op scheepskamelen. (aquarel)
J.Vos: Ein Linienschiff wird auf Schiffskamelen in tieferes Fahrwasser verschleppt. (Aquarell)
van IJk: Nederlandsche Scheepsbouwkunst