© U L T R A M A R I N
nl kampanje(dek)   verhoogd achtergedeelte van een schip, ontstaan uit jet achterkasteel van de middeleeuwse schepen, en later dienend tot onderkomen van de staf. Het bovengelegen dek - het kampanjedek - deed dienst als uitkijk- en kommandopost van de wachtdoende officier. De kampanje strekte zich gewoonlijk uit van de bezaansmast tot het hek.
In het begin van de stoomvaart nam de brug tussen de raderkasten de functie van de uitkijkpost over. Aanvankelijk bleven staf- en passagiersverblijven onder het kampanjedek gevestigd, doch gaandeweg verplaatsten deze zich naar de midscheepse opbouw rond de machinekamerschacht en werd de ruimte onder het kampanjedek benut voor het onderbrengen van de scheepsgezellen, vooral toen behuizing vóór het voorpiek- of aanvaringsschot door de Schepenwet niet meer werd toegestaan.
De kampanje gaf het aanvullende voordeel van reservedrijfvermogen van het achterschip voor achter inlopende zeeën. Bij schepen met in het achterschip gelegen machinekamer, zoals tankers, ontstond rond de machinekamerschacht een nieuwe bewoning in de vorm van een opbouw boven het kampanjedek. Deze nam in betekenis toe doordat uit veiligheids- en installatieoverwegingen ook kombuis en messroom hier werden gevestigd. Bij deze ontwikkeling is tenslotte bij veel schepen de midscheepse opbouw weer komen te vervallen en heeft de opbouw van het achterschip de primaire functie van besturing weer overgenomen.
 
de Kampanje(deck)
Hütte
Poop
Aufbauten von Schiffen oberhalb des oberen durchlaufenden Decks (Oberdeck), die nach oben durch das Poopdeck abgeschlossen werden. Die Poop erhöht die Seetüchtigkeit und bildet zusätzlichen Raum für Unterkünfte sowie Unterbringung von Einrichtungen und Ladung.
en poop an enclosed superstructure at the stern of a ship;
fr dunette
gaillard d'arrière
 
es        
it        
dk kompane      
se kampane