© U L T R A M A R I N
nl kathodestraalbuis   vacuümbuis, waarindoor een kathode een elektronische straal op het (fluorescerende) vlak van de buis wordt geprojecteerd, waarbij de beweging van de straal horizontaal en verticaal door magneten wordt gestuurd, die buiten om de hals van de buis zijn aangebracht. Het principe van de kathodestraalbuis wordt toegepast in tv-toestellen en radarschermen. Er zijn matrix en vector systemen: bij een matrix systeem (tv, computer-monitor) wordt de gehele matrix periodiek afgetast door de elektronische straal, bij vector systemen worden alleen de punten op het beeld gescanned die een bijdrage leveren tot de informatie over het beeld.  
de Kathodenstrahlröhre Vakuumröhre, in der von einer Kathode ein Elektronenstrahl auf die (fluoreszierende) flache Seite der Röhre projiziert wird, wobei die Bewegung des Strahls in der Horizontalen und Vertikalen von Magneten gesteuert wird, die außen um den Röhrenhals herum angebracht sind und den Strahl ablenken. Das Prinzip der Kathodenstrahlröhre findet sowohl in Fernsehempfängern als auch in Computermonitoren und Radarsichtgeräten Anwendung.
Man unterscheidet zwischen matrixgesteuerten und vektorgesteuerten Geräten. Bei ersteren wird periodisch (50-100Hz) die ganze Bildfläche abgetastet. Bei letzteren wird nur der Teil des Bildes abgetastet, der für die Bilddarstellung wesentlich ist.
en cathode ray tube a vacuum tube in which the instantaneous position of a sharply focused electron beam, deflected by means of electrostatic magnetic fields, is indicated by a spot of light produced by the impact of the electrons on a fluorescent screen at the wide end of the tube. The principle applies to tv-screens as well as to computer and radar monitors. There are matrix and vector based systems: in a matrix based system (tv, computer monitor) the complete matrix is scanned periodically by the electron beam. In a vector based system only those points on the screen are scanned which bear image information (some computer monitor systems and radar screens).
fr tube cathodique  
es tubo de rayos catódicos      
it tubo catodico      
dk billedrør      
se katodstrålerör