© U L T R A M A R I N
nl lenspomp   pomp waarmee het water uit de scheepsbodem wordt gepompt  
de Lenzpumpe Pumpe, mit der das Wasser aus dem Schiffsboden außenbords befördert wird;
en bilge suction pump a pump for drawing bilge water;
fr pompe d'épuisement  
es bomba de sentina
bomba de carena
     
it pompa di sentina      
dk lænsepumpe      
se länspump