© U L T R A M A R I N
nl loxodroom
loxodromische lijn
  over het aardoppervlak lopende lijn die alle meridianen onder een gelijke hoek snijdt. De route van een schip bestaat dientengevolge uit loxodromen. Op de Mercatorprojectie verschijnt de loxodroom als een rechte lijn. Toch is de afstand langer in vergelijking met de grootcirkelnavigatie.
de Loxodrome
loxodromische Linie
Kursgleiche
Rhumblinie
auf der Erdoberfläche verlaufende Linie, die alle Meridiane unter dem gleichen Winkel schneidet. Der Weg eines Schiffs besteht folglich aus Loxodromen. In der Mercatorkarte erscheint die Loxodrome als gerade Linie (Kursgleiche), obwohl der Weg tatsächlich länger ist als die Großkreisfahrt.
en loxodrome
loxodromic line
rhumb line
line of constant bearing
on the earth's surface a straight line which intersects all meridians at the same angle. Accordingly the path of a ship that maintains a fixed compass direction, is shown on a map as a straight line of constant bearing, although the distance is longer compared with great circle sailing.
fr loxodromie  
es loxodrómica  
it lossodromia  
dk kompaslinie      
se kompasslinje      
   
     
   
 
  Noord-Atlantische route langs een grootcirkel (kortste afstand)
Nordatlantikroute auf dem Großkreis (kürzester Weg)
North Atlantic route along the great circle (shortest distance)
route d'Atlantique Nord par un grand cercle (distance le plus courte)
  Noord-Atlantische route langs een loxodromische lijn (langere afstand)
Nordatlantikroute nach der Kursgleiche (längerer Weg)
North Atlantic route along the line of constant heading (longer distance)
route d'Atlantique Nord par une loxodromie (distance plus longue)