ultramarin - maritime media & more
nl magnetische evenaar   imaginaire lijn rondom de aarde, die ongeveer overeenkomt met de geografische evenaar en waar de verticale component van het aardmagnetisme nul is;
> akline
de magnetischer Äquator eingebildete Linie um die Erde, die ungefähr mit dem geographischen Äquator übereinstimmt und auf der die vertikale Komponente des Erdmagnetismus Null ist;
> Akline
en magnetic equator
imaginary line around the earth, which nearly coincides with the geographic equator, along which the vertical component of the earth's magnetic force is zero;
> aclinic line
fr équateur magnétique > ligne aclinique
es ecuador magnético  
it equatore magnetico  
dk magnetisk ækvator      
se magnetisk ekvator