ultramarin - maritime media & more
nl Noordelijke IJszee   de kleinste en minst diepe van de vijf oceanen met een relatief gering zoutgehalte op grond van de erin uitmondende rivieren, de geringe verdamping en uitwisseling met aangrenzende zeeen met hoger zoutgehalte. De Noordelijke IJszee is grotendeels omgeven door de landmassa's van het Noord-Amerikaanse en Eurasische continent. In de wintermaanden is het grotendeels dichtgevroren, ofschoon het ijsoppervlak in de zomer tot 50% toe afneemt. De randzeeën van de Noordelijke IJszee zijn (met de klok mee):
- Beaufortzee (Canada, Alaska)
- Tsjoektsjenzee (Alaska, Siberie)
- Oostsiberische Zee (Rusland)
- Laptjew Zee (Rusland)
- Karazee (Rusland).
Via de Tsjoektsjenzee bestaat een passage tussen Azie en Amerika naar de Beringzee. Tussen Groenland en Spitsbergen bestaat verbinding tot de Groenlandzee, tussen Spitsbergen en St. Josefsland naar de Barentszzee.
de Nördliches Eismeer
Nordpolarmeer
der kleinste der fünf Ozeane, der außerdem am wenigsten tief ist und einen relativ geringeren Salzgehalt aufweist, aufgrund der Zuflüsse von den Strömen, geringer Verdunstung und geringem Austausch mit den angrenzenden salzhaltigeren Meeren. Das Nordpolarmeer ist weitgehend von Landmassen des nordamerikanischen und eurasischen Kontinents umgeben. Im Winter ist es grossenteils zugefroren, obwohl die Eisfläche im Sommer um bis zu 50% abnimmt.
Die Randmeere des Nordpolarmeers sind (im Uhrzeigersinn):
- Beaufortsee (Kanada/Alaska)
- Tschuktschensee (Alaska/Sibirien)
- Ostsibirisches Meer (Rußland)
- Laptevsee (Rußland)
- Karasee (Rußland)
Über die Tschuktschensee besteht eine Passage zwischen Asien und Amerika zum Beringmeer. Zwischen Grönland und Spitzbergen besteht Verbindung zur Grönlandsee, zwischen Spitzbergen und St. Josefsland zur Barentssee.
en Arctic Sea
Arctic Ocean
the smallest, and shallowest of the world's five major oceanic divisions located in the Northern Hemisphere, almost completely surrounded by Eurasia and North America and Greenland. The Arctic Ocean is largely covered by sea throughout the year, although the ice is shrinking during summer by about half. Its salinity is the lowest on average of the five major oceans, due to low evaporation, heavy freshwater inflow from rivers and streams, and limited connection and outflow to surrounding oceanic waters with higher salinities.
Marginal seas of the Arctic Ocean are (clockwise)
- Beaufort Sea (Canada/Alaska)
- Chukchi Sea (Alaska/Sibiria)
- East Sibirian Sea (Russia)
- Laptev Sea (Russia)
- Kara Sea (Russia)
From the Chukchi Sea there is a passage between the Asian and the American continent to the Bering Sea. Between Greenland and Svalbard there is a connection with the Greenland Sea.
fr mer Glaciale Arctique
océan Arctique
 
es océano glacial Ártico  
it mare glaciale Artico  
dk Arktiske hav      
se Norra ishavet
Arktiska havet