ultramarin - maritime media & more
nl Noordzee   randzee van de noordelijke Atlantische Oceaan, die grotendeels op het Europees continentaal plat ligt. Alleen een smal gebied van de noordelijke Noordzee voor Noorwegen ligt niet op deze plaat en is veel dieper (ca. 700m). De Noordzee wordt in het noorden begrensd door de Shetland Islands, in het westen door het Britse eiland, in het noordoosten door de zuidwestkust van het Scandinavische schiereiland en in het zuiden door de noordkust van het Europese continent (Denemarken, Duitsland, Nederland, België, Frankrijk).
In het zuidwesten bestaat via het Kanaal een tweede verbinding met de Atlantische Oceaan. In het Oosten is er via het Skagerrak en het Kattegat contact met de Oostzee. Naar het noorden is er een trechtervormige opening richting de Noorse Zee.
de Nordsee Randmeer des nördlichen Atlantik, das sich zwischen den Shetland Inseln im Norden, der Ostküste Großbritanniens im Westen, der Westküste Skandinaviens im Osten und der Nordküste des europäischen Festlands im Süden erstreckt. Im Südwesten bildet der Englische Kanal eine Verbindung zum Atlantik. Im Osten besteht über das Skagerrak eine Zufahrt zur Ostsee. Im Nordosten schließt das Europäische Nordmeer an.
Nordsee! - Ausruf beim Peilen, wenn der Peilstab keinen Grund erreicht;
en North Sea marginal sea of the North Atlantic which lies between the Shetland Islands in the north, the east coast of the British Isle, the west coast of Scandinavia and the northern coast of the European mainland. Through the Skagerrak there is an access to the Baltic Sea; through the English Channel another connection with the Atlantic.
fr mer du Nord  
es mar del Norte      
it mare del Nord      
dk Nordsøen      
se Nordsjön