ultramarin - maritime media & more
nl zeeziekte   zich min of meer onwel voelen als gevolg van de bewegingen van het schip;
de Seekrankheit mehr oder weniger starkes Unwohlsein, das durch Schiffsbewegungen hervorgerufen wird (Kinetose).
en seasickness indisposition or illness caused by the movements of the ship (kinetosis);
fr mal de mer  
es mal de mar  
it mal di mare  
dk søsyge      
se sjösjuka