ultramarin - maritime media & more
nl zeemijl   uit de omvang van de evenaar afgeleide nautische lengtemaat, die beantwoordt aan de lengte van een boogminuut ( (1/60°). Een zeemijl = 1852 meter. De zeemijl is geen wettelijk vastgestelde eenheid. Hij is echter in de zee- en luchtvaart op grond van internationale overenkomsten toegelaten en op kaarten aangegeven.
de Seemeile
sm
aus dem Äquatorumfang der Erde abgeleitetes nautisches Längenmaß, das der Länge einer Bogenminute (1/60°) entspricht. 1 Seemeile = 1852 Meter. Die Seemeile ist keine
gesetzliche Einheit. Sie ist aber in der See- (und Luftfahrt) aufgrund internationaler
Vereinbarungen zugelassen und in Karten entsprechend gekennzeichnet.
en sea mile
nautical mile
nautical league
admiralty measured mile
international mile
NM
distance derived from the earth's equator, historically defined as a minute of arc along a great circle of the earth, only used in sea navigation, marine and shipbuilding contexts. 1 nautical mile = 1852 m (1 US nautical mile = 1853.249 m).
fr mille marin
mille nautique
Unité de distance universellement adoptée correspondant à la soixantième partie d'un degré de latitude, soit une minute. Le mille marin vaut 1 852 mètres terrestres. Le terme nautique est parfaitement admis comme synonyme de mille nautique ou mille marin, et largement employé : un nautique, dix nautiques.
es milla marina
milla náutica (internacional)
     
fr miglio marino      
dk sømil      
se nautisk mil