ultramarin - maritime media & more
nl sextant   meetinstrument voor het bepalen van hoeken (hoekmeter), voor opgaven in de terrestrische en astronomische navigatie. Door horizontale hoekmetingen zijn zeer nauwkeurige positiebepalingen in de nabijheid van de kust uit te voeren. In de astronomische navigatie dient het de meting van de hoogte van een ster boven de kim. Gebruikt worden spiegelsextanten waarbij met behulp van een op de sextant vastzittende speigel en een beweegbare spiegel op de alhidade middels beweging van de alhidade de meting zo gebeurt dat het direct waargenomen beeld van de kim met het gespiegelde beeld van de ster in overeenkomst wordt gebracht.
de Sextant Winkelmeßgerät für Aufgaben der terrestrischen und astronomischen Navigation. Durch Horizontalwinkelmessungen sind sehr genaue Standortbestimmungen in Küstennähe durchzuführen. In der astronomischen Navigation dient er zur Messung der Höhe des Gestirns über der Kimm. Verwendet werden Spiegelsextanten, bei denen mit Hilfe eines auf dem Sextantenkörper feststehenden Spiegels und eines beweglichen Spiegels auf der Alhidade durch Bewegung der Alhidade die Messung dadurch erfolgt, daß das direkt gesehene Bild der Kimm mit dem gespiegelten Bild des Gestirn in Deckung gebracht wird.
Der Sextant bezieht seinen Namen daher, daß seine Skala 60° eines Kreises umfaßt, im Unterschied zum Oktant, der 1/8 eines Kreises (45°), bzw. eines Quadranten, der ein Viertel eines Kreises (90°) umfaßt.
en sextant a measuring instrument generally used to measure the angle of elevation of a celestial object above the horizon. The angle, and the time when it was measured, can be used to calculate a position line on a nautical chart. A common use of the sextant is to sight the sun at noon to find one's latitude. Held horizontally, the sextant can be used to measure the angle between any two objects, such as between two lighthouses, which will, similarly, allow for calculation of a line of position on a chart.
The scale of a sextant has a length of 1/6 of a full circle; 60°, hence the sextant's name. An octant is a similar device with a shorter scale, (1/8 of a circle, or 45°) and a quadrant is one with a longer scale (90°).
fr sextant  
es sextante  
it sestante  
dk sekstant      
se sextant