ultramarin - maritime media & more
nl diepgang   bij schepen een maat, naar onderen van de waterspiegel af gemeten tot de onderkant van het schip  
de Tiefgang Eintauchung von der Wasserlinie bis zum tiefsten Punkt des Schiffskörpers
en draught
draft
the depth of water that a ship draws - measured from the waterline to the lowest point of the hull
fr tirant d'eau distance verticale mesurée depuis la ligne de flottaison du bateau jusqu'au point le plus bas du bateau (quille);
es calado      
it pescaggio      
dk dybgang      
se djupgående      
nl

"De diepgang is vóór- en achteruit niet steeds gelijk en moet dan afzonderlijk worden aangeduid. Onder gemiddelde diepgang verstaat men de halve som van diepgang voor en achter. De maximale diepgang wordt gemeten tot de onderkant van het laagstgelegen deel. De gemalde diepgang wordt gemeten tot de onderkant van de buiten-omtrek van de spanten en is dus altijd minder dan de maximale diepgang daar deze tevens de dikte of hoogte van de kiel bevat. (De gemalde diepgang geldt voor het vaststellen van de zgn. volheidscoëfficient van een schip).

Diepgangsmerken in decimeter of Engelse voet worden op de buitenkant van de scheepshuid geschilderd om de diepgang te kunnen aflezen. Deze geven de diepgang ter plaatse aan. Om geen fouten te maken bij later overschilderen worden ze met ingeslagen rijen puntjes in de huidplaten aangegeven (zgn. 'ingecenterd'). De Koninklijke Marine last op geringe hoogte boven de maximale lastlijn een plaatje op de huid, zodat daarmee een zekere diepgang steeds zichtbaar is vastgelegd. De merken werden steeds voor en achter, maar bij marineschepen, die lang zijn en merkbaar doorbuigen ook in het midden aangebracht. Bij bijvoorbeeld torpedobootjagers welker schroeven onder die kiellijn uitsteken, is er nog een apart stel merken om onderkant schroeven aan te geven.

Koopvaardijschepen mogen uit een oogpunt van zeewardigheid en sterkte slechts tot een hoogste diepgang worden beladen, welks waarde bepaald wordt naar regelen, door internationale conventies vastegesteld."