ultramarin - maritime media & more
nl verhalen   een schip van een ligplaats naar een andere bewegen, om het bv. voor het laden of lossen naar voren te leggen, of ook tijdens het laden of lossen de verleggen. Het verhalen van boten geschiedt middels verhaaldraden, die om verhaalrollen of bolders lopen en aan land vastgemaakt worden, zodat het schip met verhaalwindes naar voren en naar achteren kan worden bewogen. (Het naar binnen en naar buiten varen van boten van de stroom af, of naar de stroom toe door een sleper wordt niet tot het verhalen gerekend.).
de verholen ein Schiff von einem Liegeplatz zu einem anderen bewegen, um es zum Beispiel zum Laden oder Löschen vorzulegen oder auch während des Ladens oder Löschens. Das Verholen von Kähnen geschieht mittels Verholdrähten, die um Verholrollen oder Poller geführt, an Land festgemacht werden, so daß das Schiff mit Verholwinden vor- und zurückbewegt werden kann. (Das Hinein- und Hinausbringen der Kähne von und auf Strom durch einen Schlepper wird nicht zum Verholen gerechnet.)
en to shift
to move
to warp (out)
to move a ship (from one berth to another) over a short distance.
fr (dé)haler
se déplacer
 
es cambiar de sitio      
it        
de forhale      
se förhala